SLIM(ME) REGELING VOOR MKB

Neem direct contact met ons op

Slagvaardig naar werk

Midden- en kleinbedrijven kunnen met de SLIM-regeling subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten of de kennis van hun werknemers up to date houden. Maar ook grotere bedrijven kunnen recht hebben op deze subsidie. Hier heeft het kabinet maar liefst 48 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. Ieder midden- en een subsidieaanvraag indienen.

Binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen met een studie. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd en geld voor in huis, dan grotere bedrijven. Met de SLIM regeling wil het kabinet dit gaan oplossen of in ieder geval gaan aanjagen. Midden- en kleinbedrijven kunnen hiermee subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten of de kennis van hun werknemers up to date houden. Ieder midden- en kleinbedrijf kan dadelijk een subsidieaanvraag indienen.

Dit is ook interessant in het licht van het afschaffen van de aftrek van opleidingskosten in de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor komt in 2022 jaar een persoonlijk leerbudget voor terug: het STAP-budget. Klik hier voor de speciale website.

Ontwikkeling betekent groter aanpassingsvermogen

Deze regeling is van voor het coronatijdperk en kan juist in het licht van bijvoorbeeld gedwongen ontslag of preventieve arbeidsmobiliteit ook kansen bieden. Mensen die zich ontwikkelen, hebben een groter aanpassingsvermogen, ook als het gaat om zaken zoals gewenst of niet gewenst ander werk moeten gaan zoeken. Belangrijke zaken om als ondernemer ook aan te denken.

Ook binnen het Leerwerkakkoord MKB is onderzocht wat de mogelijkheden zijn met deze regeling. Je kan als individuele ondernemer zelf een aanvraag doen maar ook als collectief. Er is daarom de afgelopen periode een kleine werkgroep samengesteld vanuit MKB regio Rijnmond, 2 mbo onderwijsinstellingen en mensen uit de gemeente Rotterdam die met deze vraag aan de gang zijn gegaan. Daar is een mooi programmavoorstel uitgekomen ter inspiratie voor de MKB ondernemers om nog meer te gaan doen op het gebied van ontwikkeling van medewerkers, om vervolgens inzicht te geven waar die ontwikkeling zich dan op moet richten én om ook gewoon aan de slag te gaan. Het is een aanpak in 3 verschillende onderdelen waar ondernemers zich apart voor kunnen aanmelden

Met deze aanpak snijdt het mes aan vele kanten en de ondernemer kan altijd ook zelf een aanvraag indienen. En ook al kan de beoordeling van het Rijk even duren; hier hoeven we niet op te wachten als Leerwerkakkoord want met goede ideeën moet je gewoon starten.

Onze partners