MKB Werkoffensief van start

Neem direct contact met ons op

Slagvaardig naar werk

Dinsdag 14 mei was de officiële aftrap van het MKB Werkoffensief. In een bomvol Lake House aan de Bergsche Plas tekende wethouder Richard Moti namens de gemeente Rotterdam, Harriet Westerdijk namens Capelle aan den IJssel en Igor Bal namens Nissewaard de samenwerking met MKB Rotterdam Rijnmond om MKB Werkoffensief de komende jaren tot een succes te maken.

Mismatch

Waar we niet zo lang geleden nog diep in de crisis verkeerden met veel faillissementen, ontslagrondes en onzekerheid over de dag van morgen gaat het ons nu gelukkig weer voor de wind. De economie groeit weer als kool, en zowel de werkloosheid als de onzekerheid over de dag van morgen is sterk afgenomen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen zien we ook twee ontwikkelingen die zorgen baren. Er zijn nog steeds veel burgers die werkloos zijn en die het, ondanks de lawine aan beschikbare vacatures, niet lukt om mee te profiteren van de economische voorspoed. En de vraag naar gekwalificeerd personeel neemt hard toe. Inmiddels is voor 25 procent van de bedrijven personeelstekort echt een probleem.

Er is dus een enorm belang om, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven, te investeren in de mismatch op de arbeidsmarkt. De gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Nissewaard zijn, in de vorm van het MKB Werkoffensief, een samenwerking aangegaan met MKB Rotterdam Rijnmond om deze mismatch aan te pakken. De ambitie is om ook de overige gemeenten in onze arbeidsmarktregio bij dit initiatief te laten aanhaken. Rotterdam ziet het MKB Werkoffensief als een prima initiatief dat past binnen het Rotterdams Leerwerkakkoord. In Nissewaard moet de komende jaren in samenwerking met MKB Werkoffensief een grote slag gemaakt worden. Er ligt een ambitieus plan om vierhonderd mensen aan het werk te helpen. Ook in Capelle aan den IJssel haakt men graag aan bij MKB Werkoffensief. Het biedt de gemeente voornamelijk nieuwe ingangen die anders moeilijk bereikbaar zijn, zoals die bij de kleinere werkgevers.

MKB Werkoffensief

Kansen bieden voor werkzoekenden op een baan, kansen voor de MKB-ondernemer om te groeien. Dat is het doel van MKB Werkoffensief. De belangrijkste doelgroep aan de werknemerskant zijn allereerst de mensen uit de bijstand. Zij moeten zo snel mogelijk weer aan het werk. In een later stadium van het project komen ook de doelgroepen van school naar werk en van werk naar werk aan bod. MKB Werkoffensief heeft voor werkgevers een aantal mooie voordelen. Zo kun je op één plek met één aanspreekpunt terecht met al je vragen en hulp bij werving van geschikte kandidaten. Op HalloWerk (een online matchingsplatform van de gemeente dat werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact brengt) kun je ook zelf zoeken naar geschikte kandidaten voor openstaande functies. Door subsidieregelingen krijg je als werkgever budget om werknemers om te scholen en op te leiden.

Pieter van Klaveren, voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond: “Ik ben verheugd dat er een vervolg gegeven kan worden aan het succesvolle MKB Werkoffensief waarin we de afgelopen jaren reeds vele werkzoekenden aan een baan binnen het MKB hebben kunnen helpen door goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.”

MKB Werkoffensief onderdeel van Rotterdamse Leerwerkakkoord

Belangrijkste doel van het Rotterdamse Leerwerkakkoord is om meer Rotterdammers aan de slag te krijgen én te houden. Wethouder Richard Moti: “Het akkoord moet een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt, aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn. Ook ontstaan nieuwe beroepen en banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering. Dankzij de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente ontstaat straks een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is.” Het Rotterdams Leerwerkakkoord is één van de ambities uit het Rotterdamse coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ en heeft een looptijd van 6 jaar. MKB Werkoffensief is één van de eerste deelakkoorden die, binnen het Rotterdams Leerwerkakkoord van start is gegaan.

Onze partners