Meeveren met het verloop van de crisis

Neem direct contact met ons op

Slagvaardig naar werk

MKB-ondernemers hebben vaak geen tijd, kennis of een HR-medewerker om actief op zoek te gaan naar geschikt personeel. Het Leerwerkakkoord MKB (MKB Werkoffensief) is voor hen dan ook een uitkomst. En toen was daar opeens corona. Peter Nagelkerke, projectmanager Leerwerkakkoord MKB Rotterdam Rijnmond, is ‘het gezicht naar buiten’ en vertelt hoe de zaken er nu voor staan.

“De afgelopen twee jaar hebben veel werkzoekenden in de bijstand via het MKB Werkoffensief een baan gevonden in het MKB. Het mooie aan het MKB Werkoffensief is dat je maatwerk biedt. We gaan echt in gesprek met ondernemers om erachter te komen wat voor personeel ze zoeken en we verzorgen vervolgens het hele traject. Die persoonlijke aandacht levert succesvolle en duurzame matches op. Toen corona om de hoek kwam kijken, zag je een verschuiving plaatsvinden. De focus lag ineens meer op de doelgroep ‘van werk naar werk’ en voor mensen in de bijstand was het even wat lastiger. Op zich best begrijpelijk gezien de gevolgen van de lockdown en de coronamaatregelen. Je kunt dan niet anders dan meeveren met het verloop de crisis. En zo hebben we toch wekelijks meerdere duurzame plaatsingen kunnen realiseren.”

ZES CLUSTERGEMEENTEN:

“Gelukkig trekt het nu weer wat verder aan. Bij de GGD zijn bijvoorbeeld onlangs werkzoekenden aan de slag gegaan voor het bron- en contactonderzoek. Ook op Zuid hebben we veel goede matches. Samen met MKB Rotterdam Rijnmond en VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond zijn we in overleg met Marco Pastors van het NPRZ om te kijken hoe we het samen met de jobcoaches, onderwijsinstellingen en Werkpleinen nog beter kunnen doen op Zuid. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals ‘HalloWerk’ en ‘Rotterdam Werkt Door’. Werkloosheid houdt niet op bij de Rotterdamse stadsgrenzen en daarom hebben we al een samenwerking met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Nissewaard (binnen de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond). We kijken nu of de clustergemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ook kunnen aansluiten.“

SLIM- REGELING:

“Binnen het Leerwerkakkoord MKB hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden van het aanvragen van de SLIM-subsidie (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKBkb-ondernemingen). Dat is een subsidie van het Rijk met als doel om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. Denk hierbij aan toekomstgerichte opleidings- en ontwikkelplannen, het geven van loopbaan- of ontwikkeladvies, het oprichten van een bedrijfsschool of het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg. In de vorige nieuwsbrief stond ‘dat je met goede ideeën gewoon moet starten’, maar het is gebleken dat we toch iets meer tijd nodig hebben. Het vraagt namelijk best wat van alle partijen en daarom kun je dit niet zomaar op stel en sprong opstarten. We starten daarom nu vanuit het LWA en kijken in 2021 of we dit alsnog via de SLIM-regeling gaan continueren.”

Onze partners