Leerwerkakkoord MKB ontzorgt ondernemers

Neem direct contact met ons op

Slagvaardig naar werk

Van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. Dit zijn de drie pijlers van het Rotterdams Leerwerkakkoord dat de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven in de arbeidsmarktregio Rijnmond hebben gesloten. Het akkoord moet de komende zes jaar een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een duurzaam perspectief bieden aan werkzoekenden. In elke sector spelen er andere ontwikkelingen. Daarom sluiten de samenwerkingspartners per sector ook een Leerwerkakkoord af, zoals het Leerwerkakkoord Zorg en het Leerwerkakkoord MKB. Voor MKB-ondernemers is het werven van geschikt personeel één van de grootste uitdagingen. Daarom wordt hier extra aandacht aan besteed in het Leerwerkakkoord MKB.

De arbeidsmarktregio Rijnmond zet zich al jaren in om deze mismatch aan te pakken. Een mooi voorbeeld hiervan is het succesvolle MKB Werkoffensief dat in 2016 startte. Destijds een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, MKB Rotterdam Rijnmond, ondernemers en onderwijsinstellingen. Doel: kansen bieden voor werkzoekenden op een baan, kansen voor de MKB-ondernemer om te groeien. “Het doel was om 400 werkzoekenden naar werk te bemiddelen in een periode van 2 jaar. Dit zijn er uiteindelijk ruim 1.000 geworden”, vertelt El Mustapha Kaouass, programmamanager samenwerking MKB Rotterdam Rijnmond bij gemeente Rotterdam. Voor Perspectief op Werk wordt vervolg gegeven aan het MKB Werkoffensief in de vorm van het Leerwerkakkoord MKB. “We kunnen deze extra impuls van Perspectief op Werk goed gebruiken, zodat wij op een aantal onderdelen onze aanpak verder kunnen intensiveren”, aldus El Mustapha.

Groeimodelstrategie

Het Leerwerkakkoord dat MKB Rotterdam Rijnmond is aangegaan met de gemeente Rotterdam, en waar ook de gemeenten Capelle aan den IJssel en Nissewaard vanaf het eerste uur bij betrokken zijn,  heeft als doel om mensen binnen het MKB duurzaam aan de slag te krijgen én te behouden. Binnen het Leerwerkakkoord MKB  is veel aandacht voor gerichte scholing en ontwikkeling van werkzoekenden, maar ook voor begeleiding op de werkplek. “Wij zorgen ervoor dat jongeren werk hebben na hun opleiding, werkzoekenden met onze begeleiding een baan vinden en houden en werknemers binnen het MKB zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Momenteel richten wij ons allereerst op de werkzoekenden in de bijstand. Zij moeten zo snel mogelijk weer aan het werk. De doelgroepen ‘van school naar werk’ en ‘van werk naar werk’ komen vanaf 2020 aan bod. We hebben gekozen voor deze groeimodelstrategie en dat raden wij andere arbeidsmarktregio’s ook aan”, vertelt Peter Nagelkerke, projectmanager MKB Rotterdam Rijnmond

De kracht van samenwerking

MKB-ondernemers, vooral micro- en klein MKB, hebben geen tijd, kennis of een HR-medewerker om actief op zoek te gaan naar geschikt personeel. De samenwerking binnen het Leerwerkakkoord MKB gaat als volgt. MKB Rotterdam Rijnmond haalt de vacatures op bij de (lokale) MKB-bedrijven en gemeenten maken via HalloWerk werkzoekenden zichtbaar. HalloWerk is het online matchingsplatform van de gemeente waar er wordt gekeken naar profielen op basis van talenten in plaats van het cv. Vervolgens gaat MKB Rotterdam Rijnmond aan de slag om via HalloWerk een match te maken tussen de vacatures en de kandidaten. De gemeente biedt waar nodig MKB Rotterdam Rijnmond gerichte service en arrangementen aan bij het tot stand brengen van de match. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van een jobcoach om duurzaam werk te realiseren. Een zoektraject kan op deze manier helemaal uit de handen van de werkgever worden genomen. Als projectmanager bezoekt Peter geregeld ondernemers en bespreekt waar zij hulp bij nodig hebben. “Dat is ook de kracht van deze samenwerking. Dat iemand van MKB langs de MKB-ondernemers gaat. Als een soort van voorportaal werken wij samen met MKB Rotterdam Rijnmond om koppeling te maken in publiek-private samenwerking. Maar de kracht van HalloWerk en het MKB Werkoffensief zit ook in de samenwerking in onze regio met onze overheidspartners, UWV en regiogemeenten”, zegt El Mustapha.

Obstakels te lijf

Hoe kom ik op mijn werk? Een probleem die werkzoekenden kunnen ervaren. “Wij storten in samenwerking met RET 250 euro op de ov-kaart van de werkzoekende, zodat ze zich daar niet druk om hoeven te maken. Daarnaast hechten wij veel aandacht aan begeleiding en nazorg. We bellen de werkzoekende altijd na de eerste werkdag, werkweek, werkmaand en een maand voor het aflopen van hun arbeidsovereenkomst. Zo blijven we op de hoogte en kunnen we ze helpen waar nodig”, zegt Peter. “Als gemeente zijn we erg tevreden over de samenwerking met MKB Rotterdam Rijnmond. Een betrokken partij die naast het optreden als belangbehartiger voor het MKB ook verantwoordelijkheid neemt op maatschappelijke thema’s. Daarin vinden we elkaar goed”, sluit El Mustapha tevreden af.

Elke sector een eigen aanpak

In de specifieke Leerwerkakkoorden staan per sector de concrete maatregelen en de doelstellingen die het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente met elkaar gaan aanpakken. In elk Leerwerkakkoord is aandacht voor leerlingen, werkenden en werkzoekenden. Naast het Leerwerkakkoord MKB is er inmiddels is ook een Leerwerkakkoord aangegaan met de Haven, Zorg, Facilitaire dienstverlening en Energietransitie. In 2020 volgen er nog meer.

Bron:  https://www.perspectiefopwerk.info/leerwerkakkoord-mkb-rotterdam-rijnmond/

Onze partners